Kontakt | G-TEAM

G-TEAM EUROPE, spol. s r.o.

Manckovičová 12
920 01 Hlohovec
Slovenská republika
IČO: 36223964 IČ DPH: SK2020162936

Tel./Fax: +421 (0)33/74236 81
Mobil: 0903/459 957
e-mail: gteameurope@pobox.sk
e-mail: gteameurope@g-team.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnhom registri
Okresného súdu Trnava,
vložka číslo: 10604/T, Oddiel: S.r.o.

Napíšte nám

MenoPriezviskoTelefónne čísloE-mail
Kto sme
Výrobný program
Experimentálne a skúšobné stredisko
Výrobky Gestra
Kontakt