G-TEAM

G-TEAM EUROPE, s.r.o.


Naša spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu od roku 1997. Sme dcérskou spločnosťou našej materskej firmy G-TEAM, a.s. Plzeň-Vochov. Našou hlavnou úlohou je starostlivosť o zákazníkov v Slovenskej republike a tým zabezpečiť plynulosť a komplexnosť dodávok.

Od samého začiatku sme firmou pohybujúcou sa v oblasti elektrárenských a teplárenských zariadení. V súčasnej dobe je významným dodávateľom komponentov pre energetiku na všetky parné a kondenzátne zariadenia. Oblasť dodávok zahrňuje, kotle, parné turbíny, armatúry, potrubné systémy, odvodnenie a kondenzátne hospodárstvo.

G-team
Kto sme
Výrobný program
Experimentálne a skúšobné stredisko
Výrobky Gestra
Kontakt