G-TEAM

Energetické celky


 • Výrobné bloky do výkonu 25 MW
 • Mikroturbíny do 5 MW
 • Bypassové stanice
 • Redukčné stanice
 • Parné vyvíjače
 • Olejové systémy
 • Kogeneračné jednotky
 • Monitoring

Engeneering


 • Odborné štúdie zamerané na energetické úspory
 • Návrhy energetických zariadení
 • Projekty „na kľúč“
 • Energetické audity
 • Poradenská činnosť

Armatúry


 • Armatúry pre paru a kondenzát pre elektrárenské a priemyslové zariadenia
 • Regulačné a uzatváracie ventily, klapky
 • Redukčné ventily
 • Rýhlouzatváracie ventily
 • Odkalové a odluhové ventily
 • Poistné ventily
 • Guľové ventily
 • Zpätné klapky a ventily
 • VT a NT parné odlučovače
 • Odvádzače kondenzátu

Služby


 • Montáže energetickýcnh zariadení (strojovne, kotolne)
 • Montáže potrubných systémov
 • Dodávky náhradnýh dielov
 • Školenie v rámci G-team Academy

Meranie a regulácia


 • Regulácia a optimalizácia procesu v energetike
 • Regulácia tlaku, teploty a množstva
 • Meranie energetických veličín
 • Riadiace, regulačné a bezpečnostné systémy točivýh redukcií
 • BOSB systémy
 • Diagnostika a funkčnosť odvádzačov kondenzátu

TRM2
Kto sme
Výrobný program
Experimentálne a skúšobné stredisko
Výrobky Gestra
Kontakt